Loose Boxes & Shred Paper




Mini "Bahulu" Box - Size: 15cm x 15cm x 5cm




SELF LID BOX - Size: 6cm x 6cm x 6cm




CURVY BOX - Size: 6cm x 6cm x 4cm




WAFER BOX - Size: 15cm x 6.5cm x 2.5cm




TOP & BOTTOM LID BOX - Size: 6cm x 6cm x 6cm




SHERD PAPER


SHREDDING PAPER