Loose Boxes & Shred Paper
Mini "Bahulu" Box - Size: 15cm x 15cm x 5cm
SELF LID BOX - Size: 6cm x 6cm x 6cm
CURVY BOX - Size: 6cm x 6cm x 4cm
WAFER BOX - Size: 15cm x 6.5cm x 2.5cm
TOP & BOTTOM LID BOX - Size: 6cm x 6cm x 6cm
SHERD PAPER


SHREDDING PAPER